zondag 13 september 2009

Zieken met overgewicht leven langer


Overgewicht maakt gezonde mensen ziek maar paradoxaal genoeg leidt dik zijn bij ernstig zieke mensen tot aanzienlijk betere overlevingskansen. Natuurlijk is dat geen vrijbrief voor overgewicht.

Overgewicht risicofactor voor tal van ziekten

Tot dusver stond het thema overgewicht altijd in het middelpunt van de belangstelling als risicofactor voor tal van aandoeningen. Inmiddels tonen echter steeds meer onderzoeken aan dat dit standpunt enige nuancering verlangt volgens Michael Hiesmayr, voorzitter van de Europese Vereniging voor Klinische Voeding en Metabolisme. Ernstig zieke dikke patiënten hebben een geringer sterfte-risico.


Beschermende werking overgewicht


Mensen met overgewicht hebben namelijk bij ernstige ziekten een lager risico op overlijden dan magere personen, een belangrijk nieuw inzicht onder voedingsdeskundigen.

Als het om obesitas gaat verschillen gezonde en chronisch zieken enorm. “Reverse epidemology" of "Adipositas paradoxon" noemen specialisten het verschijnsel dat extra kilo’s bij gezonde mensen ziek maken, maar dat dik zijn bij chronisch zieke mensen een beschermend effect ontwikkelt en sterfte vermindert. Hoe ernstiger de ziekte is, hoe meer men profiteert van een verhoogd lichaamsgewicht.


Obesitas bij chronisch zieken


Aangetoond werd het fenomeen tijdens een omvangrijke door Hiesmayr geïnitieerde voedingsstudie met meer dan 55.000 patiënten, opgenomen in talloze Europese ziekenhuizen. De kans op overlijden was bij ondervoede patiënten tweemaal zo hoog dan bij patiënten met een normale BMI (18,5-25). Patiënten die lijden aan obesitas (BMI 25) of ernstige obesitas (BMI 30-35) daarentegen, hadden een 40 procent lager overlijdensrisico in vergelijking met patiënten met een normaal gewicht.

Dit bewijs moet natuurlijk niet worden opgevat als een aanmoediging voor mensen met obesitas. Overgewicht is in onze samenleving een serieus probleem en een risicofactor voor tal van aandoeningen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten