zondag 3 februari 2013

Roken belemmert wondgenezing

Wonden van niet-rokers genezen meestal beter dan die van rokers. Zo belemmert roken de wondgenezing na een chirurgische ingreep, wat vooral is aangetoond bij borstoperaties.Roken belast open wonden

Er bestaan veel fabels over roken, maar er is één bewering die rokers voor waar kunnen aannemen: rokers die onder het mes moeten, hebben in vergelijking met niet-rokers slechte papieren omdat de wonden slechter genezen en het gemakkelijker tot infecties komt.

Een analyse met gegevens van meer dan 180 onderzoeken, toonde aan dat het risico op necrose (het afsterven van het weefsel, vaak door onvoldoende bloedtoevoer) het grootst is. Vergeleken met rokers of patiënten die ooit gerookt hebben, lopen niet-rokers de minste kans op wondcomplicaties na een operatie.

Roken voor en na een operatie wordt ontraden

In veel patiënteninformatie wordt patiënten daarom aangeraden om al enige tijd voor een operatie, maar ook daarna, niet te roken. Over de vraag hoe lang die periode moet duren, bestaan er geen uniforme aanbevelingen. Het varieert van enkele uren tot enkele weken voor en na de operatie. En wie weet, misschien is zo'n ingreep een goede aanleiding om voorgoed van het roken af te komen.


Vooral bij borstoperaties is roken een risicofactor

Chirurg Dr. Lars Tue Sörensen van de Universiteit van Kopenhagen heeft in 2012 resultaten van vele cohortstudies (waarbij personen uit een bepaalde leeftijdscategorie over een reeks van jaren gevolgd worden) en gerandomiseerde controle-onderzoeken gepubliceerd, waaruit het verband tussen roken en postoperatieve wondgenezing en wondinfectie blijkt. Zoals Sörensen meldde, ging het in de meeste onderzoeken over borstoperaties, borstverkleiningen of borstreconstructies na een borstamputatie. In vergelijking met niet-rokers lopen rokers een tot 4-voudig verhoogd risico op wondnecrose.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten