donderdag 27 februari 2014

Pijnstillers voorschrijven rijst pan uit

De afhankelijkheid van pijnstillers bij patiënten wordt duidelijk onderschat. Niet altijd zijn pijnstillers nodig maar ze worden steeds achtelozer voorgeschreven.We worden steeds afhankelijker van pijnstillers

Amerika vertegenwoordigt minder dan vijf procent van de wereldbevolking maar het neemt wel tachtig procent van het wereldwijd gebruik aan pijnstillers voor zijn rekening.

In 2010 werden in de Verenigde Staten zoveel opiumachtige stoffen door de farmaceutische industrie geproduceerd dat het voldoende was om elke Amerikaan een hele maand lang om de vier uur een dosis van vijf gram toe te dienen. Maar ook Europa blijft niet verschoond van een onrustbarende toename van patiënten die afhankelijk zijn van pijnstillers.


Onrustbarende toename gebruik van pijnstillers

Ook in ons land constateert men een toename van opioïde recepten. Feit is dat opioïden (stoffen met opiumachtige eigenschappen) vaak worden voorgeschreven zonder te letten op de geestelijke toestand van de patiënt.

Aan patiënten met een angststoornis of depressie bijvoorbeeld, maar ook aan mensen die ertoe neigen hun psychische problemen te verwarren met fysieke ongemakken, mogen eigenlijk geen opioïden worden voorgeschreven.

Chronische rugpijn is geen tumorpijn

Het is denkbaar dat voorschrijvende artsen juist bij deze patiënten zoveel inlevingsvermogen ontwikkelen dat ze het soms moeilijk vinden om hen deze middelen te onthouden.

Achtergronden pijnklachten blijven onbesproken

En vaak verleidt ook de dwingende houding van de betrokken patiënten ertoe dat artsen hen liever opioïden voorschrijven dan een goed gesprek met hen aan te gaan en te informeren naar de achtergronden van hun klachten.

Uiteraard staat pijnbestrijding in het kader van palliatieve zorg hier niet ter discussie: kankerpatiënten kan op die manier een adequate behandeling voor hun pijnen worden geboden. Maar chronische rugpijn of klachten van het bewegingsapparaat zijn geen kankerpijn.

Van dokter tot dealer

Sommige patiënten worden door het achteloos voorschrijven van steeds hogere doses pijnstillers door artsen tot verslaafden gemaakt. De term “legale dealers” is in dat verband niet geheel vreemd.

Toediening van pijnstillers na een operatie

Het ongebreidelde gebruik van pijnstillers is in de afgelopen jaren ook doorgedrongen tot in de operatiekamers. Want terughoudendheid met betrekking tot pijnbestrijding na een operatie geldt als verouderd: zonder pijn herstelt men sneller van een ingreep.

De patiënt heeft het niet zelden in eigen hand hoeveel pijnstillers hij zich toedient: door een simpele druk op de knop doseert hij de door hem gewenste dosis op maat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten