vrijdag 7 maart 2014

Willen we meer betalen voor minder zorg?Tegenover een kleine daling in de kosten van de zorgpolis, stond in 2014 een hoger eigen risico: steeds minder basiszorg tegen steeds meer kosten.

Decentralisatie en bezuinigingen

De kosten van de gezondheidszorg rijzen de pan uit. Bijna 100 miljard euro wordt elk jaar gespendeerd aan zorg en welzijn. Het is daarmee de grootste uitgavenpost van de BV Nederland. De sector verkeert dan ook in zwaar weer, getypeerd door een groot aantal wijzigingen en bezuinigingen. Het kabinet stuurt aan op een omvangrijke decentralisatie van jeugdzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijk werk.

Het geld is op

De politiek komt met betrekking tot de zorg tot de conclusie dat het geld is op. Maar in plaats van een efficiëntere inrichting van de zorg zal er door bezuinigingen en decentralisatie straks minder zorg voorhanden zijn.

Willen we steeds meer betalen voor steeds minder zorg?

Je kan er donder op zeggen dat het eigen risico in de komende jaren niet minder zal worden en het staat nu al vast dat ook de kosten van de zorgpolis eind 2014 opnieuw fors zullen stijgen. Kortom: we ontvangen steeds minder zorg  tegen steeds hogere kosten in plaats van minimaal eenzelfde zorgaanbod tegen een betaalbaar tarief. Willen we wel steeds meer betalen voor steeds minder zorg?Hoe houden we de kosten in de hand?

Om de kosten in de zorg enigszins beheersbaar te houden, is het nodig dat we als individu ons gedrag gaan bijstellen. Kritisch zijn of we een behandeling al dan niet willen, zelf keuzes maken dus. Het kan niet worden ontkend dat het als patiënt nog niet zo gemakkelijk zal zijn om dat soort overwegingen te maken, maar een andere weg is er helaas niet.

De kassabon controleren we toch ook

Voor een dergelijke omslag is wel nodig dat we de rekening zien. En als we die rekening zien, moeten we die ook kunnen begrijpen, zodat we kunnen beoordelen of we waar voor ons geld krijgen. We moeten immer veel geld neertellen voor dat consult, die pillen of die behandeling. In de supermarkt controleren we toch ook de kassabon, nietwaar?


Niet minder maar efficiëntere zorg

Het kan niet vaak genoeg worden herhaald: we moeten niet minder zorg willen, maar eisen dat die zorg efficiënter wordt geleverd. Een mentaliteitsverandering die er pas komt als we er met z’n allen echt voor gaan. En het spreekt voor zich dat we dat niet alleen kunnen, ook de politiek moet zich daarvoor inzetten. De politici zouden zich bijvoorbeeld sterk kunnen maken voor een leesbare factuur in de zorg. Of beter nog: een leesbare offerte. De bewindslieden willen toch marktwerking?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten