donderdag 2 oktober 2014

Angst voor de tandarts? Je bent niet alleen!

Enige angst voor de tandarts is normaal. Maar duizenden mensen in Nederland hebben zoveel angst voor de tandarts dat ze die volledig mijden of alleen met pijn ernaar toe gaan.Plaatselijke verdoving of volledige narcose?


Er zijn meerdere manieren om uitgesproken angst voor een tandheelkundige behandeling aan te pakken. Behandeling onder volledige narcose is een optie als een behandeling onder plaatselijke verdoving niet in aanmerking komt. Een verdovingsspuit neemt weliswaar de pijn van je over, maar dan nóg zie je de instrumenten en hoor en voel je de trilling van de boor. Sommige patiënten verdragen zelfs dát niet, zodat er naar alternatieven gezocht moet worden.

Gebitssanering onder volledige narcose


Sanering van het hele gebit kan in één zitting op poliklinische basis  worden uitgevoerd onder algehele verdoving. Je voelt niets en spaart een hoop tijd. Na één tot twee dagen kan je je normale activiteiten meestal weer uitvoeren. Volledige narcose wordt altijd geleid door een ervaren specialist in de anesthesiologie. Het risico van anesthesie is zeer laag en benadert de risico's van een lokale verdovingsspuit.

Welke behandelingen onder volledige narcose

Onder volledige narcose kunnen vooral uitgebreide chirurgische behandelingen (extracties, implantaten, etcetera.) heel goed worden gedaan. Moeilijker, maar niet onmogelijk, zijn wortelkanaalbehandelingen en het aanbrengen van hoogwaardige prothesen.

Na volledige narcose ontspannen op controle

Het is opvallend dat patiënten die altijd bang voor de tandarts waren, na een behandeling onder volledige narcose vaak geen angst meer hebben voor een "normaal" tandartsbezoek. Patiënten gaan voortaan zonder problemen naar de reguliere controlebezoeken bij de tandarts.

Is voor volledige narcose een ECG of röntgen nodig?


Meestal niet, maar men spreekt voor elke narcose altijd met een ervaren anesthesist. In geval van twijfel, kan men in elke kliniek voor tandheelkunde tegenwoordig alle noodzakelijke onderzoeken uitvoeren.

Angstanalyse


Een eerste stap voor het overwinnen van angst is doorgaans een uitvoerig gesprek met de patiënt, niét in de tandartsstoel en in principe zonder dat er al een tandheelkundige behandeling plaatsvindt, of het zou pijnbestrijding moeten zijn.


Eerst praten, dan boren!


Sommige tandartsklinieken kennen een speciaal angstspreekuur waarbij persoonlijke angsten voor tandheelkundige behandeling uitgebreid kunnen worden besproken. Soms resulteert dat al in een eerste gesprek tot een individueel behandelplan. Een tandheelkundig onderzoek, alleen met spiegel, zónder sonde, vindt alleen plaats op verzoek van de patiënt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten