zaterdag 25 oktober 2014

Hoe gevaarlijk is Paracetamol?

Paracetamol is goedkoop en zonder recept verkrijgbaar en mag ook tijdens de zwangerschap worden genomen. Nieuwe onderzoeksresultaten echter, wijzen op ernstige bijwerkingen, met name bij zwangere vrouwen.

Risico op leverfalen, hartaanval en beroerte


Paracetamol is een van de meest populaire pijnstillers in Nederland. Dat het medicijn bij hoge doses kan leiden tot leverfalen, is algemeen bekend. Daarom werd een aantal jaren geleden het aantal tabletten per verpakking al teruggebracht. Sommige onderzoeken suggereren bovendien dat regelmatige inname het risico op een hartaanval en beroerte kan verhogen.
Advies: Paracetamol uitsluitend op recept verstrekken

Maar in de loop van 2014 waarschuwden onderzoekers in de "European Journal of Pain" opnieuw voor de gevolgen van een al te lichtzinnige omgang met de niet-receptplichtige pijnstiller. En tal van farmacologen houden de vanzelfsprekendheid waarmee Paracetamol wordt ingenomen, voor zorgwekkend. Al jarenlang pleit men ervoor om Paracetamol receptplichtig te maken. Want Paracetamol is evenals Aspirine niet zonder risico.


Nieuwe inzichten in de bijwerkingen 

In een recent onderzoek (online nog niet beschikbaar) ging een team van farmacologen verbonden aan de Universiteit van Erlangen Nürnberg  na, welke bijwerkingen Paracetamol heeft in de aanbevolen hoeveelheden van maximaal vier gram per dag. Die dosering is in vakkringen zeer omstreden, met name tegen de achtergrond dat de pijnstiller als enige tijdens de gehele zwangerschap mag worden gebruikt en ook is toegelaten als zetpil voor kinderen lichter dan 6 kilogram en jonger dan drie maanden. De resultaten van het onderzoek waren zeer verontrustend.

Gedragsproblemen en ADHD

En een groot statistisch onderzoek in 2014 onder 65.000 Deense moeders en hun tussen 1996 en 2002 geboren kinderen, wees uit, dat vrouwen die regelmatig Paracetamol slikten tijdens de zwangerschap, aanzienlijk meer kans hadden op kinderen die last hebben van gedragsproblemen of ADHD. Dat het gebruik van het medicijn verantwoordelijk was voor dit verhoogde risico, kon het onderzoek echter niet onomstotelijk bewijzen.

Slechtere motorische ontwikkeling

En een Noorse studie onder 48.631 kinderen in 2013, kwam tot vergelijkbare conclusies: naast verhoogde hyperactiviteit, stelden de onderzoekers een slechtere algemene motorische ontwikkeling en een verstoord communicatief gedrag bij de kinderen vast als hun moeders langere tijd Paracetamol hadden ingenomen.

Verhoogd risico op astma

Ook zijn er aanwijzingen dat Paracetamol bij pasgeborenen kan leiden tot ingedaalde testikels, wat de vruchtbaarheid schaadt en het risico van teelbalkanker verhoogt. En dat ongeboren baby's die versterkt aan Paracetamol werden blootgesteld, een verhoogd risico op astma hebben.

Steeds meer artsen wijzen op de gevaren van Paracetamol

Er zijn steeds meer artsen die deze onderzoekresultaten zeer serieus nemen. Ze waarschuwen in hun praktijk herhaaldelijk voor al te lichtvaardig gebruik van Paracetamol. Zo worden zwangere vrouwen sedert decennia met klem geadviseerd om pijn tijdens de zwangerschap met Paracetamol te behandelen. Daarbij wordt gesuggereerd het de meest veilige medicatie voor pijn is. Hoewel de hiervoor genoemde onderzoeken niet onomstotelijk konden bewijzen dat Paracetamol ADHD veroorzaakt, wijst alles erop dat het gebruik van Paracetamol het risico daarop verhoogt.

Ibuprofen minder bijwerkingen en even werkzaam 

Een toenemend aantal artsen adviseert daarom de pijnstiller ibuprofen, die niet zulke bijwerkingen heeft en in diverse onderzoeken effectiever bleek dan Paracetamol, dat bij hevige pijnen sowieso weinig nut heeft. Alleen in de laatste drie maanden van de zwangerschap moeten vrouwen Ibuprofen vermijden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten