vrijdag 19 december 2014

De gevaren van asbest

Toen eind 2014 bij een brand op een haventerrein bij Roermond op grote schaal asbest vrijkwam, was dat gedurende meerdere dagen aanleiding tot noodmaatregelen van een ongekende omvang. Nog niet zozeer vanwege het acute gevaar voor de gezondheid, maar vooral om te verhinderen dat de asbestdelen verspreid zouden worden. Maar wat zijn precies de gevaren van asbest?

Wat is asbest?

Asbest is de verzamelnaam voor minerale vezels in bepaalde gesteenten. Het onderscheidt zich van andere stoffen door zijn stevige vezelstructuur. Asbest bezit onder andere de volgende eigenschappen:

  • hittebestendig tot ongeveer 1000 ° C;
  • bestendig tegen vele agressieve chemische stoffen;
  • goede elektrische en thermische isolatie-eigenschappen;
  • hoge elasticiteit en treksterkte;
  • kan gemakkelijk in verschillende bindmiddelen worden verwerkt.

Deze unieke eigenschappen hebben ertoe bijgedragen dat asbest in het verleden voor vele toepassingen in de bouw werd gebruikt, en ook tegenwoordig nog steeds veel wordt toegepast.


Waarom is asbest zo gevaarlijk?

Asbest is gevaarlijk bij inademing. Zelfs lage concentraties van asbeststof kunnen op termijn zeer ernstige ziekten veroorzaken. Asbestvezels hebben een zeer fijne kristalstructuur. Bij mechanische bewerking worden die vezels in de lengterichting steeds dunner en kunnen zich die bij een calamiteit gemakkelijk over een groot gebied verspreiden. Worden ze ingeademd, dan kan het lichaam ze maar moeilijk afstoten.


Welke ziekten kan asbest veroorzaken?

In de jaren dat asbestvezels in het longweefsel verblijven, kunnen ze meerdere ernstige ziekten veroorzaken, zoals:

  • asbestose (stoflongen);
  • mesothelioom (longvlieskanker);
  • bronchiale kanker;
  • en longkanker. 

Om die reden moet moet blootstelling aan asbestvezels in de lucht tot een minimum worden beperkt.Wanneer veroorzaakt blootstelling aan asbest klachten?

Asbestgerelateerde ziekten hebben doorgaans een lange latentietijd. Dat is de tijd die verloopt tussen de blootstelling aan een besmette stof en de openbaring van lichamelijke klachten. Bij asbest is een latentietijd van 15 tot 45 jaar niet ongebruikelijk. Het risico neemt toe met de duur van blootstelling en de intensiteit daarvan.

Asbest nooit zelf ruimen

Juriste Yvonne Waterman, die internationaal als een autoriteit op het gebied van asbest wordt gezien, stelt dat ook een kortstondige (piek)blootstelling aan asbest kan leiden tot kanker. Door laks optreden van gemeenten bij de sanering van asbest kunnen bewoners daardoor nodeloos worden blootgesteld aan kankerverwekkende materialen. Het advies van een Westlandse burgemeester aan bewoners van een getroffen woonwijk in Wateringen dat ze de asbest zelf mochten opruimen, is dan ook totaal uit den boze. Men kan zich zelfs afvragen of het nog wel gezond is om in een door asbest getroffen wijk kinderen te laten opgroeien.

Asbestvervuiling kent ook financiële risico's 

Overigens moeten bewoners van een door asbest getroffen woonwijk niet alleen vrezen voor hun gezondheid, het is niet uit te sluiten dat hun woning slechter zal verkopen en men er financieel door aan de grond raakt.

Indirecte schade van asbest

In januari 2016 was er een opmerkelijke uitspraak door de rechtbank in Utrecht die een schadevergoeding van 60.000 euro toekende aan een voormalig brandweerman. Zijn echtgenote overleed aan kanker en de rechter achtte het bewezen dat die kanker was veroorzaakt door de asbest die in de werkkleding van de man voorkwam. Niet alleen hing de uniformjas van haar man thuis aan de kapstok en lag die ook geregeld in hun auto, ze waste ook de besmette werkkleding van haar man. Een opmerkelijke uitspraak toch, want niet de overleden vrouw maar de brandweerman zelf kwam het meest in contact met de asbestbron. 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten