woensdag 29 juli 2015

Verstandskiezen: wel/niet laten trekken?

Niet prettig maar soms noodzakelijk: het verwijderen van verstandskiezen. Want verstandskiezen veroorzaken vaak problemen. Toch is het niet altijd raadzaam om ze te laten trekken.


Verstandskiezen uit voorzorg verwijderen?


Naar de tandarts gaan, is voor velen een verschrikking. Veel patiënten met pijnklachten doen dat pas wanneer alle gangbare pijnstillers het hebben laten afweten. Maar ook het besluit om een verstandskies te laten trekken, is lastig. Vooral als de patiënt geen klachten heeft. Je kan je afvragen of het zinvol is om een verstandskies uit voorzorg te verwijderen. Die vraag is zelfs in vakkringen erg omstreden. Het kan van geval tot geval verschillen volgens kaakchirurgen.

Wanneer laten trekken?

Vast staat wel dat verstandskiezen moeten worden getrokken wanneer bepaalde aanwijzingen aanwezig zijn:

  • Daarbij kan worden gedacht aan pijn, die aanwijsbaar met de kies in verband staat; 
  • Of een chronische infectie. Die kan ontstaan als de verstandskies, zich doorgaans achter in de mondholte bevindend, maar gedeeltelijk doorbreekt;
  • Cariës of tandbederf kan een een andere reden zijn, evenals de aanwezigheid van cysten, met vloeistof gevulde holtes, die zich ongemerkt in het kaakbeen uitbreiden en die de verstandskies kunnen aantasten. Niet bepaald een prettige aangelegenheid.


Plaats maken door het trekken van verstandskiezen


Bij een derde van alle patiënten die de tandarts bezoekt in verband met problemen aan verstandskiezen, gaat het om noodgevallen. De meesten van hen komen komen pas met acute pijnklachten, terwijl de gebruikelijke pijnstillers falen. Toch zijn veel tandartsen erop tegen om verstandskiezen standaard weg te halen. Elke verwijdering moet individueel bekeken worden. Toch trekken veel orthodontisten verstandskiezen standaard voor het begin van een behandeling, in de veronderstelling dat het voordelen biedt bij de verschuiving van tanden na een tandheelkundige correctie. Maar dat argument is nooit wetenschappelijk bewezen.


Onze voorouders hadden bredere kaken


Zoals hiervoor al opgemerkt, is cariës vaak een reden om verstandskiezen te laten verwijderen.  De meeste patiënten hebben het probleem dat doorbrekende verstandskiezen geen plaats hebben. Dat was niet altijd zo. Onze voorouders hadden bredere kaken. Ze moesten veel meer kauwen: granen, vezelrijke producten en grote stukken vlees. Dit stimuleerde volgens evolutiebiologen de kaakgroei en creëerde veel ruimte voor de tanden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten