maandag 19 oktober 2015

Second opinion bij diagnose kanker

"U heeft kanker!" Als dit schrikbeeld waarheid wordt, volgt na een eerste schok vaak verwarring, twijfel en onzekerheid: is het wel kanker? Hoe lang kan ik wachten met een operatie? Moet ik echt aan de chemo? Hoe kan ik mijn lichaam nu het beste ondersteunen?Eerste diagnose en behandelplan


Meestal krijgt de patiënt van de arts die de diagnose stelt al een aanbeveling voor behandeling. Men spreekt in dit verband van een eerste gekwalificeerde diagnose. Zo’n eerste behandelplan komt tot stand met inachtneming van alle disciplines die bij de voorgestelde therapie betrokken zijn. Die gezamenlijke aanbeveling houdt rekening met:

  • de verspreiding en agressiviteit van de tumor
  • reeds bestaande aandoeningen bij de patiënt; 
  • de huidige stand van de medische wetenschap, zoals samengevat in medische richtlijnen.

Sociale omgeving kan ook bijdragen aan genezing

En de sociale omgeving van een patiënt, zijn voorliefdes en antipathieën, zijn eveneens terug te vinden in deze aanbeveling. Want ook de huiselijke steun van familieleden en een aangename woonomgeving kunnen van belang zijn voor een succesvolle behandeling.

Voorgestelde behandeling accepteren?

Voor het begin van de behandeling bespreken arts en patiënt in detail de verschillende stappen van de behandeling, zodat de patiënt een weloverwogen beslissing kan nemen over de vraag of hij de voorgestelde behandeling wil accepteren of dat hij liever een andere oplossing wil zoeken. Het is trouwens wenselijk dat de patiënt voor het gesprek met de arts een vertrouwenspersoon meeneemt. Want de betrokkene valt het in een stressvolle situatie begrijpelijkerwijs vaak moeilijk om aandachtig te luisteren en vragen te stellen.

Vraag om een second opinion bij twijfel

Als de patiënt ondanks de hiervoor beschreven zorgvuldige procedure eraan twijfelt of de voorgestelde behandeling wel de juiste is, moet hij zijn twijfels openlijk met de behandelend arts bespreken. Blijft de twijfel bestaan, dan hebben patiënten de mogelijkheid om een ​second opinion door een onafhankelijke deskundige aan te vragen.

Het vinden van een geschikte specialist

Ondersteuning bij het vinden van een geschikte specialist bieden niet alleen kankerconsultatiebureaus maar ook sommige zorgverzekeraars. Een aantal zorgverzekeraars neemt het zelfs volledig op zich om een geschikte arts te vinden, verzamelt alle daartoe vereiste documenten en maakt een eerste afspraak. Een gekwalificeerde second opinion moet volgens dezelfde interdisciplinaire criteria tot stand komen als na een consult bij oncologen in reguliere kankercentra.


>

Hoe gaat een second opinion in zijn werk? 

De instelling of arts die een ​​second opinion gaat verzorgen, heeft in eerste instantie alle informatie nodig die heeft geleid tot de eerste diagnose. Dat omvat onder meer laboratoriumbevindingen, röntgenfoto's en een samenvatting van de diagnose en de geplande behandelingen. Door middel van zo’n medisch dossier moet de behandelend arts inzicht verschaffen over zijn patiënt. In plaats van de oorspronkelijke documenten kan hij ook kopieën verstrekken, waarvoor hij een geringe vergoeding mag vragen.

Indien eerste en tweede diagnose afwijken

Na grondig onderzoek van de documenten, zal doorgaans een team van deskundigen haar inschatting van de situatie met de patiënt bespreken en hem/haar een ​​schriftelijke samenvatting voor de eerste behandelaar meegeven. Als eerste en tweede diagnose of behandelplan van elkaar afwijken, is het van cruciaal belang dat men de patiënt niet verder in het ongewisse laat verkeren. Bij grote verschillen van mening tussen eerste en tweede arts, moeten deze met elkaar in contact treden en op voorhand proberen een gezamenlijke aanbeveling te formuleren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten