Lawaai werkt op de zenuwen maar maakt het ook ziek?

Een diepgaand onderzoek naar verkeerslawaai voorziet voor onze gezondheid minder risico s door lawaai dan eerder aangenomen. Maar lawaai kan erg op onze zenuwen werken. Niet voor niets dat veel huurders met succes om huurverlaging vragen bij geluidsoverlast.  

Gezondheidseffecten vliegtuiglawaai 


De gezondheidseffecten van verkeerslawaai zijn over het algemeen minder ernstig dan gevreesd maar in een aantal gevallen wel zorgwekkend. De resultaten uit een vijfjarig durend onderzoek nabij de luchthaven van Frankfurt, spreken de opvatting tegen dat vliegtuiglawaai het risico op hartaanvallen en beroertes aanzienlijk verhoogt. Die aanname werd alleen bevestigd in gebieden in de onmiddellijke nabijheid van de luchthaven. In die gebieden, waar het geluidsniveau continu 60 dB of meer bedroeg, was de kans op een hartinfarct 2,7 maal zo hoog als in de rest van de regio.

Depressieve stoornissen door vliegtuiglawaai


Toch stijgt het aantal depressieve stoornissen significant in gebieden die erg veel te lijden hebben onder vliegtuiglawaai. Duidelijk vaker dan elders lijden er ook bewoners aan hartfalen, een situatie vergelijkbaar met spoorlijnen die niet beschermd zijn met geluidswallen of geluidsschermen.Geen hogere bloeddruk door ergernissen


Het in eerdere onderzoeken geuite vermoeden dat de bloeddruk stijgt bij mensen die zich ergeren aan lawaaierige vliegtuigen boven hun huizen, werd overigens niet bevestigd door het onderzoek in Frankfurt.

Risico op ontwikkelen van borstkanker


Het hoofd van de acht disciplines die bij het onderzoek betrokken waren (daaronder artsen, psychologen, sociale wetenschappers en geluidexperts), benadrukte dat er nog veel meer moet worden onderzocht. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vraag of lawaai het risico op het ontwikkelen van borstkanker verhoogt. In gebieden waar de gemiddelde geluidsniveaus tussen 55 en 60 decibel  lagen werden 139 gevallen geregistreerd. Dit is drie (!) keer zoveel als in vergelijkbare rustige gebieden. Of er een oorzakelijk verband bestaat, bleef onbeantwoord.

Vliegtuiglawaai funest voor kwaliteit van leven


Nauwelijks twijfel daarentegen bestaat er over het feit dat veel mensen hun kwaliteit van leven door verkeerslawaai in ernstige mate sterk verstoord achten. Dit geldt voornamelijk voor vliegtuiglawaai. Volgens een "slaaponderzoek" had de instelling van een verbod voor nachtvluchten voor Frankfurt duidelijk een positief effect. Werden de mensen in de aanvliegroutes eerst nog gemiddeld twee keer per nacht wakker, na instelling van het verbod lag die waarde echter op 0,8. Maar veel hangt af van het tijdstip waarop mensen slapen gaan en opstaan. Wie laat naar bed gaat, ervaart de eerste landing ‘s ochtends tegen 5 uur meestal nog in de sluimerfase. De aanbeveling van de onderzoekers is dan ook om eerder naar bed te gaan.