donderdag 25 februari 2016

Schaadt Glyfosaat darmflora van de mens?Glyfosaat is een veel verspreid en vaak toegepaste onkruidverdelger in de landbouw. Door wetenschappers wordt betoogd, dat glyfosaat bacteriegroei remt en dus negatief uitwerkt op de darmflora van mens en dier.

Wat is glyfosaat? 

Glyfosaat kwam in 1974 een eerste maal op de markt als belangrijkste werkzame bestanddeel van de destijds totale nieuwe onkruidverdelger "Roundup". Inmiddels is het de meest gebruikte onkruidverdelger ter wereld. In de landbouw werd dit herbicide vanaf het eerste begin geprezen als uitermate opbrengstverhogend. Gezondheidsrisico's werden niet gezien. Maar sedert enkele jaren worden kritische geluiden gehoord die de aandacht vestigen op een aantal mogelijke zeer negatieve gevolgen voor mens, dier en milieu.


Glyfosaat bezit antibacteriële werking

Bepaalde gewasbeschermingsmiddelen remmen de groei van bacteriën in hoge mate. Als men bedenkt dat veel bacteriën in menselijke organismen een vergelijkbaar stofwisselingsproces als dat bij planten kennen, is niet ondenkbaar dat glyfosaat dus een antibacteriële werking bezit.


Verstoring darmflora door Glyfosaat

Glyfosaat is geen antibioticum. Niettemin kunnen, afhankelijk van de concentratie en de gevoeligheid van een bacteriesoort, veel actieve bestanddelen in deze onkruidbestrijder invloed hebben op bacteriële populaties. Bij gebruik in de landbouw werd in ieder geval tijdelijk een aanzienlijke invloed op bodembacteriën aangetoond. Ook kon in meerdere dierstudies een verstoring van de darmflora worden toegeschreven aan Glyfosaat.


Overige gevaren glyfosaat


Al in kleine hoeveelheden brengen glyfosaat en "Roundup", schade toe aan het menselijk embryo, placenta-cellen en het DNA van mens en dier. In menselijke cellen kan "Roundup" binnen 24 uur tot een totale celdood voeren. Aantoonbaar dodelijk is “Roundup" vooral voor amfibieën. Bovendien bestaat er bij mens en dier een relatie tussen glyfosaat en geboorteafwijkingen. En recente studies suggereren dat glyfosaat de weg vrijmaakt voor ziektes als alzheimer, diabetes en kanker en ook kan leiden tot depressies, hartaanvallen en onvruchtbaarheid.Geen opmerkingen:

Een reactie posten