zondag 11 september 2016

Gezondheidsrisico’s van speelgoed

Elke dag gaan er talloze bijtringen, poppen, autootjes, puzzelstukjes en ballen door de kinderhandjes en -mondjes. Gelukkig zijn er instanties die de risico's van speelgoed en hun inhoudsstoffen bewaken voor een betere bescherming van kinderen.

Waar liggen de gevaren?


Bij het spelen kunnen kinderen via speelgoed vaak met een veelvoud van chemische stoffen in aanraking komen. Stoffen uit het speelgoed kunnen vrijkomen door aanraking met de huid maar vooral door het “in-de-mond-nemen” .

Welke gezondheidsrisiso’s zijn er bij speelgoed ?


Tot de risico's behoren onder meer kankerverwekkende stoffen en zware metalen zoals lood en cadmium, die kunnen voorkomen in de kleuren van kinderspeelgoed. Ook gevaarlijk zijn enkele weekmakers in speelgoed en de nitrosaminebesmetting van ballonnen. Bovendien kunnen kinderen kleine hoeveelheden van speelgoedmateriaal, zoals verf,  afknabbelen en inslikken. Daarom mogen gevaarlijke stoffen die in speelgoed aanwezig zijn, slechts vrijkomen in absoluut onschadelijke hoeveelheden.

Giftige stoffen in waterspeelgoed


Peuters nemen alles in de mond, wat ze grijpen kunnen. Niettemin wordt in kinderspeelgoed een veelvoud aan materialen verwerkt, die verboden zijn in producten voor volwassenen. Denk bijvoorbeeld aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) die onze genetische eigenschappen kunnen veranderen en kanker kunnen veroorzaken. En soms komt gif in speelgoed voor in een duizend keer hogere concentratie van wat is toegestaan ​​in autobanden. We hebben het dan over zogenaamde weekmakers. Alleen daarmee worden knijp-eendjes en rubber dinosaurussen flexibel en elastisch.Wie controleert de veiligheid van speelgoed?

Verschillende instanties waaronder het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), maar ook de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), controleren de mogelijke (chemische) risico's van speelgoed. Vaak werken deskundigen uit diagnostische centra, proeflaboratoria en de industrie daarbij samen. Zo werd er in de afgelopen decennia al een hele reeks van stoffen in speelgoed gecontroleerd die de gezondheid kunnen beïnvloeden. Daartoe behoren onder andere:


 • nikkel;
 • allergene geurstoffen;
 • lood;
 • cadmium;
 • polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's);
 • fenol;
 • ontharders/weekmakers;
 • formaldehyde in houten speelgoed.


Speelgoedrichtlijnen EU

Genoemde organisaties adviseren ook het  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten aanzien van de speelgoedrichtlijnen van de EU en ondersteunen de invoering van strengere grenswaarden van verontreinigende stoffen in speelgoed op EU-niveau. De EU kent meerdere richtlijnen, onder meer voor:

 • chemische eisen die men stelt aan speelgoed;
 • fysische en mechanische veiligheid;
 • brandbaarheid;
 • verpakkingseisen. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten