vrijdag 4 november 2016

Lekkende hartklep na hartinfarct

Goed werkende hartkleppen zorgen dat het bloed maar in één richting kan stromen. Hoe kan nu een hartinfarct indirect oorzaak zijn van een lekkende hartklep?
Onze bloedsomloop


Onze beide hartkamers (ventrikels) pompen het bloed in een regelmatig ritme rond:
  • de linker hartkamer transporteert zuurstofrijk bloed via de hoofdslagader (aorta) door het gehele lichaam;
  • de rechter hartkamer pompt het zuurstofarme, uit het lichaam terugkerende bloed, vanuit het hart via de longslagader naar de longen en weer terug, de pulmonaire circulatie of kleine bloedsomloop genoemd.

Op het samentrekken van de hartspier (de systole), waarbij de hartkamers worden leeg gepompt, volgt de herstelfase (diastole), waarbij zich de hartkamers weer met bloed vullen. Ze krijgen hun bloed uit de twee boezems (holten in het hart, waar het bloed binnenkomt). Twee hartkleppen in de rechter- en linkerhelft van het hart, zorgen ervoor dat het bloed slechts in één richting stroomt.

Hartklepinsufficiëntie

Ons hart heeft twee kamers en twee boezems die worden gescheiden door een hartklep:

  • de tricuspidalisklep (12) in de rechter harthelft;
  • de mitralisklep (7) in de linker harthelft. 

Bedoelde kleppen zorgen dus ervoor dat bij samentrekking van de hartspier het bloed in de juiste richting stroomt. Van een hartklepinsufficiëntie spreekt men wanneer de hartklep door een aandoening niet meer goed sluit. Afhankelijk van de ernst van zo’n lekkende hartklep is een chirurgische ingreep nodig.


Lekkende mitralisklep

De mitralisklep is de hartklep die ligt tussen de linker boezem en de linker hartkamer. De hartklep bestaat uit twee bindweefsel-vliezen die net als een parachute met touwtjes aan de hartspier bevestigd zijn. De hartklep opent en sluit in het ritme van de hartslag en laat zo het bloed vanuit de boezem naar de hartkamer vloeien en voorkomt dat het terugstroomt. Een lekkende mitralisklep betekent doorgaans slopende extra inspanning voor het hart. Daardoor wordt het orgaan in de loop der tijd verzwakt. Typische symptomen zijn:

  • hartritmestoornissen;
  • boezemfibrilleren;
  • het vasthouden van vocht in de longen;
  • kortademigheid;
  • een algemeen verminderd prestatievermogen.

Lekkende hartklep als gevolg van hartinfarct

Een lekkende hartklep kan tal van oorzaken hebben (aangeboren afwijking, ontsteking etc.) maar is soms ook het direct gevolg van een hartinfarct. Stel er is sprake van een hartinfarct door een verstopping in de rechter kransslagader. Door het infarct kreeg een gedeelte aan de onderzijde van het hart onvoldoende zuurstof. Als die situatie niet snel onderkend en behandeld wordt, sterft de hartspier op die plek af. Dat kan worden vastgesteld door de aanwezigheid van afgestorven hartcellen in het bloed. Feitelijk is er na de geschetste situatie sprake van dood spierweefsel (het hart is immers een spier). Het hart zal op die plek niet meer samentrekken. Daardoor kunnen er op de beide vliezen van de hartklep ongelijke krachten worden uitgeoefend met een lekkage als gevolg.Diagnose en behandeling lekkende hartklep

De diagnose van een lekkende hartklep wordt tegenwoordig in eerste instantie gesteld door middel van een echo van het hart (echocardiografie). De vraag hoe lang een lekkende hartklep conservatief, dat wil zeggen met medicijnen, kan worden behandeld, en op welk moment een chirurgische klepvervanging (of een katheter interventie) noodzakelijk is, moet van geval tot geval worden beoordeeld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten