zondag 6 november 2016

Snel buiten adem? Vaak is het hart schuld.

Weliswaar denken mensen bij problemen met de ademhaling op de eerste plaats aan problemen met de longen zoals astma of schade door jarenlang roken. Minder bekend is echter dat hartziekten behoren tot de meest voorkomende oorzaken van ademnood. Wie snel buiten adem is, moet dat lang niet altijd wijten aan de longen.

Hartkwaal als oorzaak van kortademigheid

Wie bij het traplopen al na enkele treden buiten adem is, moet daar in geen geval te licht over denken.Vaak steekt daar een niet herkende of onvoldoende behandelde hartkwaal achter, die fatale gevolgen kan hebben. Het goede nieuws is echter dat bij bedoelde hart- en vaatziekten vaak al een enorme verbetering kan worden bereikt met enkele simpele maatregelen.

Ademnood doorgaans een normale reactie van het lichaam

Ademnood is in veel gevallen een volledig normale reactie van het lichaam. Sprint een jogger gedurende enkele minuten een steile heuvel omhoog, dan is een verhoogde ademhaling vanuit medisch perspectief niet verwonderlijk. De verhoogde spieractiviteit leidt tot een aanzienlijke extra vraag naar zuurstof en tegelijk ontstaan in de spierweefsels grote hoeveelheden CO2-afvalproducten, die via versnelde ademhaling worden uitgescheiden.

In welke gevallen is kortademigheid een waarschuwing?

Opletten moet men echter bij een sterk verhoogde ademhaling als dat ook gebeurt bij lichte belasting, zoals tijdens het lopen, bij lichte tuinwerkzaamheden of als bij het traplopen één etage al te veel wordt. In al deze gevallen kan verhoogde ademhaling het signaal zijn van een ernstige ziekte.Hartkwaal typische oorzaak kortademigheid

Vaak steekt een niet herkende hartkwaal achter kortademigheid. Afhankelijk van de ernst van die hartkwaal lukt het een verzwakte hartspier bijvoorbeeld niet meer om voldoende zuurstofrijk bloed naar de spieren te pompen tijdens het sporten. Bovendien kan het bloed, door het verminderde pompvermogen tot in de longen terugstromen en daar vocht vasthouden (longoedeem). De ingeademde zuurstof geraakt daardoor slechts onder zeer zware omstandigheden tot in het bloed. Tegen deze achtergrond is het gemakkelijk voor te stellen dat hartkwalen relatief snel tot kortademigheid leiden.

Oorzaken beperkte pompfunctie hart

De oorzaken van een beperkte pompfunctie van het hart zijn vooral:Ook een langdurige bestaande hoge bloeddruk waaraan in Nederland miljoenen mensen lijden, kan de prestaties van het hart verminderen. En ten slotte kan de hartspier rechtstreeks beschadigd zijn bijvoorbeeld door een ontsteking.

Kortademigheid en ouder worden

Veel mensen die snel buiten adem raken, verwonderen zich weliswaar over hun afnemende fysieke capaciteit, maar vermoeden daar niet de symptomen van een ernstige ziekte bij. Velen van hen geloven ten onrechte dat het daarbij gaat om normaal verschijnsel van het ouder worden en gaan dus niet naar de dokter. Maar steekt er daadwerkelijk een hartziekte achter, dan moeten de gezondheidsrisico's bij uitblijvende behandeling daarvan, niet worden onderschat. Een coronaire hartziekte bijvoorbeeld kan na verloop van tijd tot een hartinfarct leiden. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten